Wijziging Nationaal Dopingreglement 2015

Per 1 januari 2015 is het Nationaal Dopingreglement 2015 in Nederland van kracht geworden, gebaseerd op WADA’s Wereld Anti-Doping Code 2015. Dit nieuwe reglement omvat een aantal wijzingen die voor sporters en omgeving van belang zijn, zoals:

  • Langere schorsingen voor “opzettelijk” dopinggebruik;
  • Mogelijkheid tot schorsing bij medeplichtigheid en verboden samenwerking;
  • 3 whereaboutsfouten in 12 maanden leveren een schorsing op (voorheen 18 maanden)

Meer informatie
Voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen kunt u terecht op de website van de Dopingautoriteit.

Lees de belangrijkste wijzigingen.

 Lees het complete Dopingreglement 2015