Vind de juiste koers voor je vereniging en neem deel aan Besturen met een Visie!

Fantaseer je ook wel eens over de toekomst van jullie vereniging? Over de plannen die je hebt en de manier waarop je die plannen wilt realiseren? Of leef je vooral bij de dag en weet je eigenlijk niet zo goed wat de komende maanden of jaren op jullie pad komt?

Vraagstukken binnen het bestuur
Onvoldoende vrijwilligers, terugloop in ledental, onvoldoende financiële middelen,  gebrek aan structuur, geen opvolging.. Het zijn enkele voorbeelden van vraagstukken waar verenigingsbestuurders mee worstelen en waar jij wellicht ook tegenaan loopt.

Stip op de horizon
Voor verenigingsbestuurders die het leuk vinden om daar over na te denken, organiseren we de cursus Besturen met een Visie. Gedurende deze cursus, die drie avonden in beslag neemt, ontwikkel je een heldere visie voor je vereniging en geef je antwoord op de volgende vragen:

  • Wat is onze stip aan de horizon?
  • Wat willen we binnen een aantal jaar bereiken met de vereniging?
  • Wie en wat hebben we daarvoor nodig?
  • Welke concrete acties gaan we in gang zetten?

Waar en wanneer?
Wil je deelnemen aan deze cursus? Maak dit dan kenbaar door te mailen naar verenigingen@knwu.nl. Vervolgens zal gekeken worden naar de mogelijkheid om deel te nemen aan een traject bij jou in de buurt.

Om deel te nemen dien je eerst een intakegesprek af te leggen en met minstens twee bestuurders deel te nemen aan de cursus.