VERZEKEREN NOODZAAK!!

BELANGRIJK VOOR ORGANISATOREN VAN WIELERWEDSTRIJDEN!

Tijdens een van de wedstrijden in 2019 binnen het District Limburg heeft zich een ongeval voorgedaan met een materiaalwagen van een vereniging. 

Nadat melding is gedaan, via de KNWU, van de schade is er door de verzekeringsmaatschappij contact opgenomen met de vereniging. 

Gebleken is dat tijdens deze wedstrijd GEEN ENKELE WAGEN VERZEKERD is geweest. 

De reactie van de verzekering is als volgt:

U ontvangt geen vergoeding.

De betrokken auto met kenteken XXXXXX is niet aangemeld voor deze koers. 
Wij als verzekeraar van de KNWU nemen daarom uw schade niet in behandeling. 

Dit zijn de voorwaarden die wij als verzekeraar stellen:

Alleen de volgauto’s en of motoren die vooraf aangemeld worden bij de KNWU voor een één of tweedaagse wielerkoers zijn verzekerd. 
Na aanmelding ontvangt u een digitaal polisblad met de aangemelde kentekens. 

Volgauto’s zijn o.a. gastenauto’s, arts, neutrale materiaal wagen, publiciteitswagen, reclame karavaan, ambulance, leenauto’s die in het kader van sponsoring aan een organisatie ter beschikking zijn gesteld of auto’s van artsen/vrijwilligers die met eigen auto een koers begeleiden.

De conclusie met betrekking tot onderhavige casus is:
1. De verzekering van de vereniging dekt de schade door een motorvoertuig niet.

2. De verzekering van de auto dekt de schade ook niet, omdat deze heeft deelgenomen aan een wedstrijd.

3. Tot nu toe heeft de deelnemer nog steeds een schade van 600 euro die nog niet vergoed is.

HET IS DUS VAN ZEER GROOT BELANG DAT U ERVOOR ZORGT OM ALLE FORMALITEITEN VOORAFGAAND AAN EEN WEDSTRIJD GOED TE REGELEN. 

Vriendelijke groet, 
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.