VERPLICHTE AFMELDEN BIJ INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN

Bij niet nakoming, of ingeval van een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per overtreding conform artikel N 1.2.054.10. Afschrijven dient rechtsreeks en elektronisch bij de organisator te geschieden t/m uiterlijk de wedstrijddag.
De organisator de enige is die inzicht heeft in de onrechtmatige afmeldingen respectievelijk niet afmelden en kan via MijnKNWU een boete opleggen. Uitvoering geschiedt door het uniebureau.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg