Vereenvoudigde procedure aanvragen VOG-verklaringen 2015

VOG’s nog steeds hard nodig en voortaan eenvoudiger aan te vragen

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt eenvoudiger. Vanaf 1 januari 2015 kunnen sportorganisaties, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Sportclubs hoeven de VOG’s dan niet voor te schieten en dat vervolgens te declareren.

Voor meer informatie over de VOG-verklaring kijk tevens op het KNWU Kennisplatform.

Verklaring Omtrent Gedrag
Ook in de sport komt helaas ongewenst gedrag voor. Sportclubs die hierop preventief beleid voeren, vergroten de kans om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, op te sporen en aan te pakken. Een belangrijke maatregel daarvoor is het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor vrijwilligers, die werken met minderjarigen of sporters met een verstandelijke beperking. Het aanvragen van de VOG voor vrijwilligers wordt gestimuleerd door de overheid en is daarom, mits wordt voldaan aan enkele voorwaarden, gratis.

VOG-aanvraag in 2015
Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.”

VOG’s die in 2014 zijn aangevraagd, kunnen tot 1 maart 2015 worden gedeclareerd bij NOC*NSF. Na 1 maart 2015 kunnen de VOG’s niet meer worden gedeclareerd. Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeurig is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding opwww.gratisvog.nl).

Breder preventief beleid
Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders,  een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat” aldus Lenselink.

Meer informatie over het aanvragen van de VOG is te vinden op www.nocnsf.nl/vog en vanaf 1 januari 2015 ook op www.gratisvog.nl

Heb je vragen? Stuur dan een mail naar: vog@nocnsf.nl