Uitnodiging districtsbijeenkomst KNWU Limburg op maandag 20.01.2020

Aan organisatoren en belanghebbenden van Limburgse wielerwedstrijden,

Het bestuur van KNWU-district Limburg heeft op maandag 20 januari 2020 een speciale districtsvergadering gepland waarvoor alle organisatoren en belanghebbenden van Limburgse wielerwedstrijden worden uitgenodigd.

Aanleiding en onderwerp zijn de knelpunten en aandachtspunten die tijdens de samenstelling van de Limburgse Wielerkalender 2020 naar voren zijn gekomen.

Doelstelling van de bijeenkomst is om kennis en informatie te delen alsmede gezamenlijk oplossingsrichtingen vast te stellen en daartoe breed gedragen afspraken te maken.

Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 20 januari 2020 in zalencentrum De Oase, Bachstraat 51 te Sittard, aanvang 20.00 uur.

Meer informatie over deze bijeenkomst kan worden verkregen bij Al Vermeeren (voorzitter), John Waterreus (secretaris) en Jack Theunissen (Consul).

Het bestuur verheugt zich op uw komst.