TRANSITIE KNWU

De transitie van de KNWU is al lange tijd aan de orde, maar komt de komende maanden in een stroomversnelling. In 2023 moet de nieuwe opzet in structuur, opzet, reglementering en personele bezetting worden afgerond.

De komende maanden zijn voor de besluitvorming cruciaal. Voor de uitvoering staat er dan nog wat meer tijd, zeker 2023.

De transitie was nadrukkelijk onderwerp van gesprek tijdens de najaarsvergadering van het KNWU district Limburg (van 10 november 2022). Als alles volgens plan blijft verlopen was de vergadering de een na laatste van het district Limburg. Zoals verwacht wordt gaat het district in de nieuwe opzet op in de regio Zuid, die dan samen met Zeeland en Noord-Brabant wordt gevormd. Andere regio’s die zullen ontstaan zijn West, Noord en Midden-Oost. In die regio’s worden alle wieleractiviteiten van de KNWU samengebracht. Dat betekent dat ook de huidige BMX regio’s erin zullen opgaan. Andere belangrijke vernieuwingen zijn de opheffing van districtsbesturen en de centrale aansturing van de regio’s vanuit het Uniebureau van de KNWU. In de regio’s blijven onder die centrale aansturing nog drie functiegroepen actief: die van de huidige consul, die van de huidige STDC en die van een verenigingscoach. Naar verwachting krijgen de functies/functiegroepen andere benamingen.

Tijdens de boven aangehaalde bijeenkomst werden de volgende sheets gebruikt door voorzitter Al Vermeeren bij zijn toelichting op de Transitie en de tijdsplanning.

Voor meer informatie wordt ook verwezen naar: https://www.knwu.nl/magazine/dossier-structuur-en-strategie-2023