Toestemming deelname wielerwedstrijd in het buitenland.

Door de KNWU is een reglement opgesteld waarin ook stil gestaan wordt bij deelname aan wedstrijden in het buitenland.

Met name de Jeugd, Nieuwelingen en Junioren dienen zich specifiek aan regels te houden.
Deze regel houdt in dat er TOESTEMMING gevraagd MOET worden om in het buitenland deel te mogen nemen aan een wielerwedstrijd.
Overige categorie├źn kunnen de toestemmingsbrieven digitaal van de KNWU site downloaden.

De toestemming voor deelname aan een wedstrijd in het buitenland wordt alleen gegeven als er GEEN wedstrijd in het district van de woonplaats is.

Ik wil ouders, verzorgers doch ook de renners vragen hier goed op te letten. Als er geen toestemming is om in het buitenland te gaan rijden en het wordt toch geconstateerd, dan wordt hiervan melding gemaakt bij de Cie. J&R van de KNWU en zij zullen een sanctie bepalen.

Tot slot, een verzoek tot deelname aan een wielerwedstrijd tijdens vakantie in het buitenland als er gelijktijdig een wedstrijd in het district van de woonplaats wordt georganiseerd voor de categorie (jeugd/nieuwelingen/junioren), wordt NIET meer gehonoreerd.

Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg.