STDC

Sporttechnisch Districtscoördinator (STDC) district Limburg – vacature.

De functie van STDC wordt in het district Limburg tijdelijk ingevuld door Twan van Gestel. Hij vervult de functie ook in het KNWU district Zuid-Oost. Tevens is hij trainer/coach TeamNL (centrum zuid locatie) Eindhoven.

Twan van Gestel is bereikbaar via 06-24881412 en/of twanvangestel@gmail.com

ROL VAN DE STDC

De STDC is als Regiocoach een belangrijke speler in het “wielerlandschap”. De Regiocoaches moeten naast (club)trainers, Talentencoaches, RTC’s, NTC/CTO, opleidingsploegen U23, wedstrijdorganisaties en het bondsprogramma een belangrijke bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van het “wielerlandschap” waarin iedere jonge wielrenner tussen de 14 en de 23 jaar zijn of haar talent kan ontdekken en ontwikkelen en potentiële toptalenten ontdekt kunnen worden, met als uitgangspunt het LTAD.

Het idee is dat de naam regiocoach, geïntroduceerd door talentencoach Peter Zijerveld. op termijn (waarschijnlijk ) de naam van STDC gaat vervangen, dit in verband met de herkenbaarheid naar de trainers en jongeren.

De STDC heeft als taak:
– Het ondersteunen en coachen van de clubtrainers in het district Limburg.
– Ontwikkelen van trainingsprogramma’s en wedstrijdprogramma’s.
– Organiseren van intervisiebijeenkomsten met als doel kennis delen, gezamenlijke regioactiviteiten, thematraining en eventueel wedstrijdprogramma te bepalen.

Geef een antwoord