SLUITINGSTIJD BIJSCHRIJVEN EN AFHALEN RUGNUMMERS 

Met ingang van het seizoen 2019 zal de sluitingstijd betreffende het bijschrijven respectievelijk afhalen van de rugnummers, etc. teruggebracht worden van 8 dagen naar 5 dagen resp. 120 uur.
Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd dienen alle administratieve verplichtingen zoals het eventueel bijschrijven en het afhalen van eventuele verplichte identificatie middelen (rugnummers, kaderplaatjes, etc.) te zijn afgerond.
De maatregel welke ook in het reglement onder artikel N 1.2.014.02 is opgenomen, is mede tot stand gekomen om voor aanvang van een wedstrijd de administratie betreffende o.m. de chipregistratie compleet te hebben.
Voor de volledigheid dient men er rekening mee te houden dat de termijn van bijschrijven ingaat op het moment van sluiting der inschrijving t.w. 5 dagen resp. 120 uur voor de wedstrijd.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg.