Opblaasbogen.

Omdat wij nog wel eens vragen krijgen over of opblaasbogen nu wel of niet mogen bij Wegwedstrijden

 

Opblaasbare structuren (N)

Met uitzondering van de finishmarkering, zijn vanaf 1 januari 2022 opblaasbare structuren op of over de weg verboden.

 

(N) Tussen 1 januari 2018 en 1 januari 2022 zijn opblaasbare structuren op of over de weg, onder de volgende voorwaarden, alleen toegestaan om de startlijn, de laatste kilometer en de finishlijn te markeren:

– De structuur moet worden uitgerust met twee generatoren, evenals twee ventilatoren tegelijkertijd werken; de structuur moet worden gehandhaafd in een stabiele positie, zelfs in het geval een van de twee generatoren uitvalt;

– Ten minste één technicus moet alert blijven dichtbij de structuur om actie te ondernemen als er een probleem optreedt;

– Tenminste één van de twee blowers moet voorzien zijn van een thermische brandstof generator;

– Brandstof moet, indien nodig, naast de constructie aanwezig zijn;

– De structuur moet met ten minste 10 ankerpunten worden gewaarborgd. (Gewijzigd per 1.01.03; 1.01.18)

 

 

Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg