NWB Licentie

NWB licenties zijn toegestaan in de Nederlandse veldritten.

Er moet dan wel amateur of masters op de licentie staan.
In het jaar dat je 40 wordt ben je master.

Vriendelijke groet, 
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg