Nederland wil het SUPER WK Wielrennen organiseren!

De UCI heeft donderdag 1 april enthousiast gereageerd op het Nederlandse bid van het Super WK Wielrennen in 2027. Dit werd door de KNWU, initiatiefnemers Sportcentrum Papendal en TIG Sports toegelicht, samen met de betrokken provincies Gelderland, Limburg en Noord-Brabant, in een online meeting met vertegenwoordigers van de internationale wielerbond. Het aanbieden van het bid […]

Read more

Buitenlandtoestemming

Nadere informatie met betrekking tot buitenlandtoestemming: https://www.knwu.nl/nieuws/gevolgen-coronavirus-voor-de-wielersport https://www.knwu.nl/nieuws/buitenlandtoestemmingen-voor-elite-beloften-en-junioren

Read more

Alles over KNWU licenties

De afgelopen weken zijn er veel vragen binnen gekomen over de startlicentie, de bijkomende kosten en de timing van de introductie in combinatie met de coronacrisis. We leggen graag uit waarom de keuze gemaakt is voor deze nieuwe licentie en lichten graag de praktische kant toe. Deze informatie kan je uiteraard ook met de clubleden delen. Aanleiding introductie startlicentie […]

Read more

DISTRICTSVERGADERING GEANNULEERD!!

Districtsvergadering 11 juni geannuleerd Het is momenteel behoorlijk stil aan het Limburgse wielerfront, een vreemde gewaarwording in deze, in andere jaren, zo drukke periode in het wielerseizoen. Ons bestuur had op 11 juni aanstaande de algemene voorjaarsvergadering van district Limburg gepland. Vanwege de vigerende Coronaregels is het niet opportuun deze bijeenkomst doorgang te laten vinden. […]

Read more

UPDATE MTB SEIZOEN 2020

Als gevolg van de coronamaatregelen van het kabinet zijn vooralsnog alle vergunningsplichtige wielerevenementen in Nederland in de periode tot 1 septemberafgelast. Nadere informatie hierover kun je op onze website terugvinden. Hierbij informeren wij je over de consequenties hiervan ten aanzien van het lopende MTB seizoen 2020 en ons standpunt in deze: Status Mountainbike kalender 2020 per 1 september Als […]

Read more

Rijden in NWB wedstrijden voor Junioren & Nieuwelingen

  Tijdens het overleg van de Wieler breedtesport Federatie Nederland (WFN), 25 februari 2020, is in het bijzijn van Henk van Beusekom (Team Wedstrijdsport KNWU) besloten dat het voor KNWU-junioren toegestaan is om deel te nemen aan wedstrijden voor amateurs die georganiseerd worden door bij de WFN aangesloten wielerbonden. Voor de KNWU categorie nieuwelingen geldt […]

Read more

KNWU 2.0

Het nieuwe systeem van de KNWU levert op dit moment een aantal problemen op. Niet alle vragen zijn direct te beantwoorden en er wordt hard gewerkt om alle aangetroffen onvolkomenheden op te lossen. Als u een evenement heeft aangemaakt en er ontbreken nog gegevens, of wilt u gegevens aanpassen dan dient u voordat er gemuteerd […]

Read more

Combinatieteam versus Gastrenner

De in 2018 gemaakte afspraken rondom het rijden als COMBINATIETEAM blijven ook in 2020 van kracht.   Dit betekent: Gastrenners bestaan niet. Het is niet toegestaan om een ploeg die niet compleet te krijgen is als gevolg van ziekte of andersoortige afmelding aan te vullen met één renner van een andere ploeg/vereniging. Hier is dan sprake […]

Read more