NIEUWELING-JONGENS / NIEUWELING-MEISJES EN HET REGLEMENT

Om alle onduidelijkheid weg te nemen wordt nogmaals vermeld dat de Nieuwelingen en Nieuwelingmeisjes conform de UCI richtlijnen tot de categorie jeugd behoren.
In de praktijk gaat dit echter niet altijd op. Dit impliceert vooralsnog dat naast de leidraad in Titel I (KNWU Reglement van de wielersport) gedeeltelijk ook Titel XX (jeugdreglement) van toepassing is voor de categorie Nieuwelingen en Nieuweling-meisjes.
Ingeval in Titel XX geen uitzondering vermeld wordt, dan zijn de overige reglementen normaal van toepassing gelijk aan b.v. de junioren.
Extra en/of eenmalige uitzonderingen hierop zullen in de jaarlijkse besluiten van het Hoofdbestuur alsmede eventuele andere officiƫle mededelingen worden gepubliceerd.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg