Mededelingen consul

In de paar maanden dat ik de mooie werkzaamheden verbonden aan de functie van consul van het district Limburg mag uitvoeren zijn mij een aantal zaken opgevallen die ik graag onder uw aandacht wil brengen en waar ik begrip voor vraag.

Door even stil te staan bij (o.a. reglementaire) afspraken die in het verleden gemaakt zijn en die wellicht door de waan van alledag verwaterd zijn lijkt het me nu een goed moment om even de klokken gelijk te zetten.

VOLGERSLICENTIE
Ik heb geconstateerd dat er chauffeurs worden voorgedragen om te rijden die niet beschikken over de vereiste papieren. Het is niet meer toegestaan om in koers een voertuig te besturen (auto/motor) zonder over de vereiste papieren te beschikken. De voorzitters van de jury krijgen in deze een expliciete opdracht om dit te controleren.

AUTO’s IN KOERS
Op parcoursen korter dan 3 km worden geen NIET FUNCTIONELE AUTO’s meer toegelaten tenzij de vergunningverlener in de vergunning expliciet vermeld heeft dat het mag.
Geconstateerd is namelijk dat deze regel de afgelopen jaren verwaterd is.

Gelet op het feit dat wij andere spelregels die opgenomen zijn in de reglementen zonder blikken of blozen perfect toepassen, gaan we deze regel ook toepassen.

Ik realiseer me heel goed dat organisaties hier niet echt blij mee zullen zijn, VEILIGHEID staat voorop en dan komt de SPORTIVITEIT.

RABO DIKKE BANDENRACE
Voor deelname aan de RABO Dikke Bandenrace gelden afspraken. Omdat het voor de jury niet mogelijk is om op locatie te controleren of een deelnemer wel of niet voldoet, wordt de organisatie verzocht na te gaan of een kind mag deelnemen.
Het zou jammer zijn om na afloop, en huldiging, bij de ouders te moeten aankloppen om de prijs terug te halen en de prijs vervolgens aan de rechtmatige winnaar of winnares te overhandigen. We moeten ons realiseren dat de winnaar dan nooit op het hoogste trapje van het podium heeft gestaan.

KNWU WEDSTRIJDKALENDER
Is een wedstrijd op de KNWU kalender geplaatst dan dient inschrijving via dat kanaal plaats te vinden. Indien een organisatie ervoor kiest om de aanmeldprocedure anders in te richten dan moet er achteraf teveel handmatig werk verricht worden om alsnog een juiste uitslag te publiceren.

Club en interclubwedstrijden staan standaard niet open voor digitaal inschrijven via MIJNKNWU aangezien de meeste organisatoren dit in eigen beheer willen houden.
Helaas is het ook nog zo dat basisleden helemaal niet via de KNWU site kunnen inschrijven.

Bij wijze van uitzondering kan MIJNKNWU opengesteld worden voor licentiehouders zodat ze hier kunnen voorinschrijven (tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement).
Indien het gewenst is om de uitslagen ook op de KNWU website te laten tonen, is het van belang dat deze door een jurylid worden ge-upload.

AANMELDEN VAN WEDSTRIJDEN OP KNWU WEDSTRIJDKALENDER
De organisatoren van wedstrijden worden verzocht bij de aanmelding van wedstrijden alle gegevens in te vullen.
Als consul krijg ik teveel verzoeken van administratieve aard die thuis horen bij de organisatie. Het gaat in dit verband niet om wijzigingen maar meer om aanvullingen om bijv. een aanmelding compleet te maken.

JURY OPSTELLING (1)
Bij wedstrijden die op de KNWU kalender staan is sprake van een officiële KNWU wedstrijd en zal dienovereenkomstig ook een KNWU jury aanwezig zijn. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat er ook op een juiste manier, daar waar nodig, materiaalkeuring kan plaatsvinden.

JURY OPSTELLNG (2)
Bij het aantreden van Jasper Vermazen en ondergetekende als consuls van het district Limburg is afgesproken dat er gewerkt gaat worden met een roulatie systeem voor juryleden.
Organisaties kunnen een voorkeur voor jurybezetting bij de consuls kenbaar maken. Dit wil niet zeggen dat wij zonder meer de wensen zullen honoreren.

Wij hebben binnen ons district gezamenlijk de wens uitgesproken om eenieder die zijn hobby, de juryfunctie, wil beoefenen hiervoor de kans te bieden en door het hanteren van een roulatiesysteem krijgt eenieder de kans om in bredere zin van het woord ervaring op te doen. Door op deze manier te werken verminderen wij het afbreukrisico en verhogen we de kwaliteit.

ZWARTE WEDSTRIJDEN
Wedstrijden die niet op de KNWU kalender staan mogen niet gereden worden. Hiermee bedoel ik te zeggen dat het al voorgekomen is dat op een wedstrijddag een wedstrijd niet voorkwam.
Praktisch gezien is er dan sprake van een “zwarte wedstrijd”. Ook dit veroorzaakt veel handmatig werk als men wil overgaan toe klassering en publicatie van uitslag. Hier wordt niet meer aan meegewerkt.

PASFOTO’s OP LICENTIES
Willen de verenigingen de leden erop wijzen dat de pasfoto op de licentie herkenbaar moet zijn. In de praktijk blijkt vaker dat er oude foto’s op licenties staan en de herkenbaarheid van renner laat te wensen over. Dit veroorzaakt misverstanden die niet nodig zijn.

DISPENSATIE
Voor het rijden in het buitenland is dispensatie mogelijk. In de voorjaarsvergadering van het district heb ik aangegeven dat dispensatieverzoeken tijdig moeten worden ingediend.
Verzoeken dienen 5 werkdagen voor de wedstrijd te worden ingediend om er zeker van te zijn dat het dispensatie verleend wordt.
De dispensatie wordt vervolgens voor het lopende seizoen verstrekt.

Jack Theunissen,
Consul KNWU district Limburg.