Licentiehouder bij buitenlandse vereniging

Wielrenners die vanaf 2017 wedstrijden gaan rijden bij een buitenlandse wielervereniging moeten rekening houden met een aantal belangrijke zaken.
Onderstaand wordt specifiek de Belgische wielerbond benoemd, doordat het regelmatig voorkomt dat Nederlandse wielrenners voor een Belgische vereniging actief zijn.
Bij nieuweling interclubwedstrijden van de Belgische wielerbond mogen maximaal 10 buitenlandse deelnemers meerijden;
Er mogen maximaal 25 ploegen van 6 renners deelnemen aan junioren interclubwedstrijden. Dit geldt ook voor de internationale wedstrijden op de Belgische kalender;
Belgische clubs mogen, evenals in voorgaande jaren, geen combinatie aangaan met Nederlandse verenigingen om deel te nemen in één- en meerdaagse wedstrijden op de Nederlandse kalender (je kunt dus niet als “gast” mee met een Nederlandse club).
Door deze maatregel wordt het lastig om je als Nederlandse renner te kwalificeren voor het NK. Daarnaast kun je in de meeste gevallen niet opgenomen worden in een KNWU Districtsploeg.
Als je in 2017 een licentie aanvraagt met daarop een buitenlandse verengingsnaam, betaal je voor de licentie € 275,-