KNWU 2.0

Het nieuwe systeem van de KNWU levert op dit moment een aantal problemen op. Niet alle vragen zijn direct te beantwoorden en er wordt hard gewerkt om alle aangetroffen onvolkomenheden op te lossen.

Als u een evenement heeft aangemaakt en er ontbreken nog gegevens, of wilt u gegevens aanpassen dan dient u voordat er gemuteerd kan worden contact met de consul op te nemen, email consul.knwu.limburg@gmail.com, zodat de wedstrijd in de CONCEPT STATUS geplaatst kan worden.

Van belang is ook dat na het verwerken van de mutaties een bericht naar de consul wordt verstuurd om de status van de wedstrijd op DEFINITIEF te zetten.

Voor het corrigeren van licentiecategorie├źn klik hier om de film te bekijken.

Wilt u de inschrijfdatum aanvullen en/of corrigeren klik hier om de film te bekijken.

Vriendelijke groet,

Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.