Selectiewedstrijden NK Jeugd

De jeugdcommissies van de Limburgse wielerclubs hebben afgesproken dat de volgende wedstrijden zijn aangemerkt als kwalificatie wedstrijden voor het NK Jeugdwielrennen 2017:
Puntentelling is op basis van Limburgse volgorde, dus niet op basis van de uitslag.
Puntentelling 25, 24, 23, etc.
Niet gefinisht maar wel gestart; 5 punten.
 Te verdelen aantal startplaatsen
VOLGT ZO SPOEDIG ALS MOGELIJK!!!
Veelgestelde vragen:
Vraag:
Moeten Limburgse renners een licentie hebben bij een Limburgse Wielerclub om deel te mogen nemen aan het NK kwalificatie? 
Nee, renners die in Limburg wonen maar op hun licentie een Belgische club hebben staan moeten zich ook plaatsen via de wedstrijden in (Nederlands) Limburg.

Renners uit Limburg met op hun licentie een vereniging uit een ander district moeten zich via dat district kwalificeren.

Voor de kwalificatiepunten in Limburg komen enkel renners in aanmerking met Limburg op hun licentie als District.
Vraag:
Kan een jeugdrenner met de Nederlandse nationaliteit maar lid van een Belgische vereniging met een Belgische Licentie deelnemen aan NK kwalificatie en NK?
Ja, een renner met alles vanuit België, met enkel de Nederlandse nationaliteit als binding met de Nederlandse wielersport, moet deelnemen aan het DK en kwalificaties in het district dat voor wat betreft zijn woonadres het meest voor de hand ligt.

Concreet: woont men in Limburg maar is men lid van een Belgische vereniging met Belgische Licentie  dan dient men in Limburg zich te kwalificeren.

Lastig is dat hij niet mee telt in de aantallen voor de verdeling van de districtplaatsen.