Functie profiel Consul KNWU District Limburg

Functie profiel Consul

Algemene kenmerken
De functie van de consul kenmerkt zich door het, direct dan wel gedelegeerd middels een wedstrijd technische commissie, ondersteunen en aansturen van de organisaties en juryleden van wielerwedstrijden en competities binnen het vastgestelde district van de organisatie.

Doel van de functie
Het administratief, wedstrijd technisch en reglementair correct laten verlopen van de planning en uitvoering van de wielerwedstrijden en competities in het district (met uitzondering van Fietscross)

Organisatorische positie
De Consul ressorteert hiërarchisch onder het Districtsbestuur en heeft direct contact met de Commissie Jury & Reglementen (J&R), de sporttakcommissies en het Uniebureau. De consul geeft leiding aan de juryleden.

Resultaatgebieden
Coördineren

 • stelt wedstrijdkalender in district samen;
 • stelt in samenspraak met sporttakcommissies en andere consuls de landelijke kalender samen;
 • werft juryleden en begeleid deze binnen het district;
 • controleert de door de jurycoördinator van Commissie J&R samengestelde juryteams voor de nationale wedstrijden;
 • organiseert indien nodig kalenderbijeenkomsten voor organisatoren;
 • organiseert indien nodig bijeenkomsten met de juryleden;
 • inspecteert en keurt (geeft advies over)wedstrijdparkoersen binnen het district;
 • begeleidt en controleert de (administratieve en wedstrijd technische) procedures voor, tijdens en na de wedstrijden.

Resultaat: een correcte planning van wedstrijden en kwalitatief goede invulling van de wedstrijd technische zaken in het district.

Administratie en overige:

 • verricht algemene administratieve werkzaamheden t.b.v. de wedstrijd technische zaken;
 • verricht algemene kantoorwerkzaamheden;
 • geeft wedstrijd technische adviezen/ondersteuning aan de organisatoren van de diverse evenementen of weet hen naar de juiste personen door te verwijzen;
 • adviseert bij knelpunten in de organisatie of communicatie rond wedstrijden en wedstrijd technische zaken.

Resultaat: administratie en ondersteuning gerealiseerd t.b.v. een correcte gang van zaken en afhandeling van de wedstrijd technische zaken.

Profiel van de vrijwilligersfunctie

 • Heeft affiniteit met de wielersport en gevoel voor de sporters, organisatoren en juryleden
 • MBO werk- en denkniveau.
 • kennis van administratieve en organisatieprocessen;
 • mondelinge en schriftelijke en (didactische) uitdrukkingsvaardigheid voor het overdragen van kennis en informatie;
 • goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • leidinggevende ervaring;
 • Computervaardig.