Erkend defect

Het erkende defect en de ronde vergoeding staan op een 3-tal plaatsen in het reglement: 2.7.022

In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden (artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van het parcours.

Na de neutralisatie kan de renner de wedstrijd vervolgen vanaf de plaats in het veld waar hij zich bevond op het moment van het incident, maar hij zal geen punten kunnen winnen bij het verrijden van de volgende sprint.

3.2.021
Als erkende incidenten worden beschouwd:
* een valpartij
* een lekke band
* het breken van een essentieel onderdeel van het rijwiel
Andere incidenten worden beschouwd als niet erkende incidenten.

N 2.7.025.03
In aanvulling op artikel 2.7.022 is voor nationale wedstrijden het hiernavolgende bepaald:
Tijdens de wedstrijd heeft een renner/renster tot uiterlijk 10 km voor het einde van de wedstrijd éénmalig recht op een neutralisatie van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen al naar gelang de lengte van het parcours, in geval van een door de jury geconstateerd en erkend defect en/of vastgestelde valpartij.

De organisatie zal in overleg met de consul of de commissarissen een materiaal herstelplaats inrichten waar de jury het defect kan vaststellen en het herstel moet plaatsvinden.

Indien het parcours langer is dan 2,5 km vervalt de regel van de neutralisatie. In overleg met de (wedstrijd)commissarissen mogen dan wel één of twee neutrale materiaalwagens worden ingezet.

Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg