E-Zine ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’

Afgelopen najaar startte de campagne ‘Laat je sportclub niet in zijn hemd staan’, om aandacht te vragen voor de moeilijke tijden waarin sportclubs verkeren. Minder subsidies, hogere huur en teruglopende inkomsten raken de sportclubs in Nederland hard. Daarnaast blijft het lastig om leden te behouden en voldoende vrijwilligers te vinden. NOC*NSF riep daarom iedereen op om ideeën in te dienen die verenigingen kunnen helpen met hun financiën, ledenbehoud en -werving of met het verkrijgen van voldoende vrijwilligers.

Er kwamen ontzettend veel goede ideeën binnen. Sommige ideeën waren heel doordacht, andere creatief, strategisch van opzet of juist rechttoe, rechtaan. Elk idee had wel iets waardevols in zich. In dit e-zine wordt de top 8 van alle ingediende ideeën gepresenteerd.
http://laatjesportclubnietinzijnhemdstaan.nocnsf.nl/