DUBBELCONTRACT

Het starten in een andere dan de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd (na al dan niet voor de laatste te hebben “afgeschreven”) wordt beschouwd als “dubbel contract” en wordt bestraft met een schorsing van maximaal 1 maand. Tenzij de organisator van de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te maken over de afschrijving.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.