DISTRICTSVERGADERING GEANNULEERD!!

Districtsvergadering 11 juni geannuleerd


Het is momenteel behoorlijk stil aan het Limburgse wielerfront, een vreemde gewaarwording in deze, in andere jaren, zo drukke periode in het wielerseizoen.
Ons bestuur had op 11 juni aanstaande de algemene voorjaarsvergadering van district Limburg gepland. Vanwege de vigerende Coronaregels is het niet opportuun deze bijeenkomst doorgang te laten vinden. Jammer, maar het is even niet anders! Wij beraden ons op een nieuwe datum voor
onze ‘voorjaars’vergadering.

Dan willen wij onder meer ook de organisatorenbijeenkomst van 20 januari 2020 aan de orde stellen.
Een constructieve uitwisseling van visies en ideeën heeft daar plaatsgevonden. De uitdaging is hoe invulling te gaan geven aan structureel samenwerking, geen overbodige luxe in een veranderende
(wieler)wereld.

Enkele goede voorbeelden in het Limburgse kunnen we inmiddels noteren.
Compliment voor de betrokkenen.
Bestuur en consul zitten trouwens dezer dagen niet stil. Achter de schermen zijn wij onder meer actief in diverse gremia in Papendal. De vergaderingen vinden online plaats.

De consul is vooral bezig met de voortgang van de wielerkalenders en tal hiermee verband houdende zaken.

De volgende districtsvergadering zullen wij omtrent het bovenstaande nadere toelichting geven.

Bestuur en consul blijven uiteraard beschikbaar voor jullie vragen.
Graag tot dan en blijf gezond, let goed op jezelf en andere mensen.


Vriendelijke groet,
namens het bestuur van KNWU-district Limburg,


Al Vermeeren, voorzitter.