Districtsoverleg KNWU Limburg

Op 10 juni 2021 zal het districtsoverleg van de KNWU Limburg worden georganiseerd.

Er zal t.z.t. informatie over locatie en wijze van overleg, fysiek/digitaal, worden verstrekt.

Vriendelijke groet,

Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg.