DISTRICTSKAMPIOENSCHAPPEN WEG EN TIJDRIT OP BASIS VAN WOONPLAATS 

Het komt in toenemende mate voor dat renners lid zijn van een club (ver) buiten de eigen regio. Met name tijdens de jaarlijkse Districtskampioenschappen leidt dat tot vreemde situaties waarbij renners van buiten de regio, districtskampioen kunnen worden. Met ingang van 2018 e.v. zal een renner deelnemen aan de Districtskampioenschappen (weg en tijdrijden) van het district waarin de woonplaats van de renner is geregistreerd. De woonplaats is de feitelijke woonplaats van de betreffende renner zoals vermeld op de licentie.
(Bij wijziging van de woonplaats dienen renners dit meteen door te geven via MijnKNWU.nl).
Voor overige zaken (zoals Buitenlandtoestemming en Districtsselecties etc.) blijft het District van vestigingsplaats van de vereniging als leidend. Voor de categorie Jeugd 1 t/m 7 blijft de vestigingsplaats van de vereniging bepalend. Je dient dus zelf zorg te dragen voor inschrijving in het juiste district. Via navolgende link kunnen de juiste district grenzen bekeken worden: https://www.knwu.nl/kenniscentrum/reglementen/indeling-districten
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.