CHIP/TRANSPONDER 2019

Zoals bekend is het verplichte gebruik van de persoonlijke chip/transponder sinds 1 januari 2011 verplicht bij alle categorie I & II wedstrijden.
De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden op www.knwu.nl en in de reglementen t.w. Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name in de artikelen N.1.2.102.02 t/m N.1.2.102.08).
Enkele bijzonderheden hieromtrent worden hierna nogmaals weergegeven:
• De persoonlijk verplichte chip / transponder kan als eigendom worden aangeschaft via mijnknwu.nl of via de website van MYLAPS zelf.
• Plaatsing van de chip/transponder dient (m.u.v. veldrit wedstrijden) te geschieden op de voorvork en wel zo dicht mogelijk bij de as van het voorwiel.
• De plaatsing is eigen verantwoording en bij foutief of niet plaatsen kunnen er betreffende de uitslag en/of registratie geen rechten aan worden ontleend.
• Bij foutief of niet plaatsen en constatering door de jury voorafgaand aan een wedstrijd zal een startverbod worden opgelegd.
• Bij veldritwedstrijden dient de chip/transponder gedragen te worden om de enkel door middel van het bijgeleverde bandje.
• De chipmeting ten behoeve van de uitslagverwerking zal worden gedaan door een door de KNWU aangestelde functionaris.
• Indien de organisatie zelf de uitslagverwerking wil verzorgen dan dient uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan de wedstrijd de jurycoördinator Nelie Schouten
   (nelie.schouten@ziggo.nl) te worden geïnformeerd.
• De aankomstrechter blijft de uiteindelijk verantwoordelijke betreffende de klassementen en uitslagen.
• De verwerking door middel van de chip/transponder zal tevens voor de belangrijkste klasseringen (1e 10 of 30 afhankelijk van het soort wedstrijd) een visuele
   respectievelijk videofinish opname zijn welke bepalend is waar het om twijfel gaat. Uitsluitend in nationale wedstrijden blijft tegen deze laatste vorm van
   uitslagverwerking protest mogelijk volgens de geldende voorwaarden (binnen 30 minuten na bekendmaking van de officieuze uitslag).
• Complete uitslagen zullen z.s.m. op de website van de KNWU bekendgemaakt worden.
• De chip/transponder is strikt persoonlijk. Overdraagbaarheid van de chip/transponder is uitsluitend mogelijk indien dit wordt geregistreerd bij MYLAPS én in
  MijnKNWU. Iedere vorm van fraude in het misbruik betekent een hoge straf voor alle betrokken partijen.
• Bij constatering tijdens of na de wedstrijd door eigen nalatigheid zal een boete van € 25,00 bij de 1e overtreding respectievelijk € 50,- bij de 2e overtreding worden
  opgelegd. Hiertegen is geen protest mogelijk.
• Bij jeugdwedstrijden zal de renner/renster wel mogen starten, maar geklasseerd worden als laatste in de uitslag en is een geldboete niet van toepassing.
• Voor bijzonderheden verder ook artikel 1.2.102.06.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg.