Buitenland toestemming 2022

TOESTEMMINGSBRIEF IS AAN TE VRAGEN BIJ DE CONSUL: CONSUL.KNWU.LIMBURG@GMAIL.COM.  DE HOOGSTE CATEGORIEËN VRAGEN DE TOESTEMMING AAN VIA WWW.KNWU.NL.

 

 

Er is bewust gekozen voor een algemene vorm buitenlandtoestemming voor 2022 ter voorkoming van veel administratieve handelingen om wedstrijden in het buitenland te rijden. Laten we het pragmatisch houden.

Let wel: de toestemming is niet geldig als er op dezelfde dag van de wedstrijd in het buitenland ook een wedstrijd voor de betreffende categorie in het KNWU district Limburg plaats vindt. Dit geldt dus voor renners die in Limburg woonachtig zijn. Het is de verantwoording van de renner om dit in de gaten te houden. Het is ook zijn verantwoording om bij aanmelding op de dag van de wedstrijd via de meest actuele wielerkalender (zie www.knwulimburg.nl of www.knwu.nl) aan te geven dat er op die dat geen wedstijd in het KNWU district Limburg wordt verreden.

Bij oneigenlijk gebruik van de toestemming kan handhavend worden opgetreden.