Bestuursadviseur Jeugdzaken KNWU Limburg.

Het bestuur van het KNWU district Limburg vraag graag uw aandacht voor het onderstaande.
 
 
In het beleidsplan van KNWU District Limburg neemt de doelgroep Jeugd een belangrijke plaats in. Op dit moment zijn er binnen en buiten het district diverse periodieke overlegsituaties waar jeugdzaken zowel beleidsmatig, planmatig als operationeel prominent aan de orde komen. Het bestuur van District Limburg is van mening dat het jeugdbeleid haar optimale aandacht moet (blijven) krijgen. Daarom heeft het bestuur besloten een terzake deskundig adviseur te benoemen die in dit verband zowel het bestuur, de wielerverenigingen binnen het district alsook andere stakeholders met deskundig advies kan ondersteunen.
Wij hebben aldus Bart Gort bereid gevonden de functie van Bestuursadviseur Jeugdzaken op zich te nemen. Bart is geen onbekende binnen ons district, hij is in het verleden onder meer lid geweest van het districtsbestuur en is als geen ander gepokt en gemazeld als het over jeugdzaken gaat.
Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij deze adviesrol succesvol zal invullen. Hij zal ons bestuur ook per direct in alle betrokken gremia gaan vertegenwoordigen en wij wensen hem daarbij heel veel succes.
Eventuele reacties of vragen voor Bart kunnen via ons secretariaat aan hem worden gesteld.
 
Sportieve groet,
 
KNWU Districtsbestuur Limburg