Bestuur

Voorzitter Al Vermeeren vermeeren@knwulimburg.nl
Secretaris John Waterreus secretaris@knwulimburg.nl
2e secretaris Sophie van Bakel  
Penningmeester Wiel Senden senden@knwulimburg.nl
Bestuurslid en vertrouwenspersoon Bas Otten Otten@knwulimburg.nl
Bestuurslid Wim Herberichs  
Consul Jack Theunissen consul.knwu.limburg@gmail.com
 Plv Consul Jasper Vermazen consul@knwulimburg.nl
     
STDC Jos Paumen STDC@knwulimburg.nl
RTC (adviseur bestuur) Danny Stevens rtcwielrennen@gmail.com
   

Geef een antwoord