Bestuur

Voorzitter Al Vermeeren vermeeren@knwulimburg.nl
Secretaris John Waterreus secretaris@knwulimburg.nl
2e secretaris Sophie van Bakel  
Penningmeester Wiel Senden senden@knwulimburg.nl
Bestuurslid Bas Otten Otten@knwulimburg.nl
Bestuurslid Wim Herberichs  
Consul Jack Theunissen consul@knwulimburg.nl
 Plv Consul Jasper Vermazen consul@knwulimburg.nl
     
STDC Jos Paumen  
 STDC/RTC (adviseur bestuur) Danny Stevens rtcwielrennen@gmail.com
   

Geef een reactie