Author Archives: John Waterreus

MTB regiotrainingen

Ook in 2017 worden er weer regio trainingen mountainbike georganiseerd.
Leden uit de categorie 7, nieuwelingen en junioren kunnen hieraan deelnemen.
Opgeven is mogelijk tot een week voor de training op email adres: mtb.limburg@gmail.com.

De data van de Regio trainingen van 2017:
– Woensdag 10 mei 2017; Swalmen, Swalmen, Herberg de Bos.
– Woensdag 5 juli 2017; Landgraaf, Sport en Leisure Park (NK parkoers)
– Woensdag 6 September 2017; Sittard, Watersley (Parkoers Benelux cup)

Dus meld je alvast snel aan voor de eerste training in Swalmen. Tijdens deze training gaan we aandacht besteden aan bandkeuze en bandenspanning.

Uitnodiging voorjaarsvergadering KNWU Limburg

Het Districtsbestuur KNWU Limburg nodigt hierbij alle verenigingen, stichtingen, comités, juryleden, licentiehouders en gewone leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE VOORJAARSVERGADERING 2017.

Deze voorjaarsvergadering zal plaatsvinden op donderdag 20 april 2017.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur in Café Keulen, Schoolstraat 3, 6343 CD, Klimmen.

concept notulen najaarsvergadering 2016

Agenda voorjaarsvergadering 2017 KNWU Limburg

Licentie met een buitenlandse verenigingsnaam in 2017

Let op! Wielrenners die in 2017 wedstrijden gaan rijden bij een buitenlandse wielervereniging moeten er rekening mee houden dat voor een licentie met daarop een buitenlandse verenigingsnaam de prijs is verhoogd naar €275,-

Voor vragen in deze kan contact opgenomen worden met het uniebureau. De consul en het districtsbestuur hebben hier geen mandaat over.

RK veldrijden Zuid

Het Regionaal Kampioenschap Veldrijden Zuid zal verreden worden op 6 november 2016. Het parcours ligt op de SCHWEIBERG in Mechelen. De organisatie van de koers is in handen van Fietsclub de Bloeiende Berg. http://www.knwu.nl/veldrijden/wedstrijdkalender/evenement/111334

SPECIALE AANDACHT vraag ik voor het feit dat op 6 november 2016 een Internationale Veldrit in Ruddervoorde wordt georganiseerd. De sporters die daar hun wedstrijd willen rijden worden niet tegen gehouden vanwege het Regio Kampioenschap. Dit betekent wel dat de sporter een keuze moet maken. Deze keuze wordt gerespecteerd.

Vragen die vandaag al gesteld zijn wil ik hieronder in het kort beantwoorden:

1. De wedstrijd is een gecombineerde wedstrijd, dat wil zeggen wedstrijd in het kader van de Jos Feron Cup (wintercompetitie) en het RK Veldrijden Zuid Nederland.
2. De KNWU is verantwoordelijk voor de bemensing van de jury en zal ook de wedstrijdtechnische aspecten van de JFC voor rekening nemen.
3. De jury zal nog voor de wedstrijd begint de volgorde van start klassement bekend maken.
4. Iedere wedstrijd wordt apart geklasseerd. Het kan dus voorkomen dat een renner punten krijgt voor de JFC en!! voor het RK.
5. Huldiging zal separaat gebeuren. Iedere klassement verdient een eigen huldiging.
6. Het is een zwaar parcours. Dat zal niet iedereen leuk vinden, ik ben mij daarvan bewust. Toch hoop ik dat als ik u de keuze voorleg tussen fietsen op een zwaar parcours of niet fietsen… u kiest voor, juist HET ZWARE PARCOURS.

Tot slot.
Ik wil namens de KNWU, maar zeker ook namens mijzelf, eenieder bedanken voor de flexibiliteit die er getoond is om deze koers alsnog te kunnen realiseren.
Een woord van dank aan het bestuur van de Stichting Cyclocross en MTB Toernooi Limburg en een speciaal woord van dank aan bestuur en leden van “de Bloeiende Berg”, met name dankzij jullie kan er worden gefietst.

Ik wens iedereen op voorhand een heel mooie en sportieve dag toe en dank u voor het geduld.

Als er nog vragen zijn dan verzoek ik u deze via de mail: consul.knwu.limburg@gmail.com te stellen.
Ik zal mijn uiterste best doen de vragen zo snel als mogelijk te beantwoorden.

Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.

algemene najaarsvergadering 2016

Het Districtsbestuur KNWU Limburg nodigt alle verenigingen, stichtingen, comités, juryleden, licentiehouders en gewone leden uit tot het bijwonen van de ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2016.
Deze najaarsvergadering zal gecombineerd worden met de kalendervergadering 2017 en zal plaatsvinden op donderdag 24 november 2016.
Inloop vanaf 19.30 uur, aanvang: 20.00 uur in Zalencentrum de Oase, Bachstraat 51, 6137 RX Sittard.
.
Documenten:

Regiotrainingspunt veldrijden

Vanaf woensdag 14 september zal gestart worden met een regionaal trainingspunt voor veldrijders in Watersley te Sittard. Deze trainingen zijn bedoeld voor de fanatieke veldrijders/-sters die in het komende seizoen met grote regelmaat gaan deelnemen aan de Veldritten die op de KNWU en / of internationale kalender staan.
Waar: Watersley 1 Sittard-Geleen (verzamelen boven op bij gebouw de tent)
Wanneer: vanaf 14 september tot minimaal de woensdag na het NK (11 januari 2017).
Tijdstip: 14:30u – 16:30u.
Deelname vanaf: nieuwelingen en ouder
Kosten deelname: €20,– te voldoen tijdens eerste training.
Meer informatie: brittjochems22@gmail.com

Mededelingen consul

In de paar maanden dat ik de mooie werkzaamheden verbonden aan de functie van consul van het district Limburg mag uitvoeren zijn mij een aantal zaken opgevallen die ik graag onder uw aandacht wil brengen en waar ik begrip voor vraag.

Door even stil te staan bij (o.a. reglementaire) afspraken die in het verleden gemaakt zijn en die wellicht door de waan van alledag verwaterd zijn lijkt het me nu een goed moment om even de klokken gelijk te zetten.

VOLGERSLICENTIE
Ik heb geconstateerd dat er chauffeurs worden voorgedragen om te rijden die niet beschikken over de vereiste papieren. Het is niet meer toegestaan om in koers een voertuig te besturen (auto/motor) zonder over de vereiste papieren te beschikken. De voorzitters van de jury krijgen in deze een expliciete opdracht om dit te controleren.

AUTO’s IN KOERS
Op parcoursen korter dan 3 km worden geen NIET FUNCTIONELE AUTO’s meer toegelaten tenzij de vergunningverlener in de vergunning expliciet vermeld heeft dat het mag.
Geconstateerd is namelijk dat deze regel de afgelopen jaren verwaterd is.

Gelet op het feit dat wij andere spelregels die opgenomen zijn in de reglementen zonder blikken of blozen perfect toepassen, gaan we deze regel ook toepassen.

Ik realiseer me heel goed dat organisaties hier niet echt blij mee zullen zijn, VEILIGHEID staat voorop en dan komt de SPORTIVITEIT.

RABO DIKKE BANDENRACE
Voor deelname aan de RABO Dikke Bandenrace gelden afspraken. Omdat het voor de jury niet mogelijk is om op locatie te controleren of een deelnemer wel of niet voldoet, wordt de organisatie verzocht na te gaan of een kind mag deelnemen.
Het zou jammer zijn om na afloop, en huldiging, bij de ouders te moeten aankloppen om de prijs terug te halen en de prijs vervolgens aan de rechtmatige winnaar of winnares te overhandigen. We moeten ons realiseren dat de winnaar dan nooit op het hoogste trapje van het podium heeft gestaan.

KNWU WEDSTRIJDKALENDER
Is een wedstrijd op de KNWU kalender geplaatst dan dient inschrijving via dat kanaal plaats te vinden. Indien een organisatie ervoor kiest om de aanmeldprocedure anders in te richten dan moet er achteraf teveel handmatig werk verricht worden om alsnog een juiste uitslag te publiceren.

Club en interclubwedstrijden staan standaard niet open voor digitaal inschrijven via MIJNKNWU aangezien de meeste organisatoren dit in eigen beheer willen houden.
Helaas is het ook nog zo dat basisleden helemaal niet via de KNWU site kunnen inschrijven.

Bij wijze van uitzondering kan MIJNKNWU opengesteld worden voor licentiehouders zodat ze hier kunnen voorinschrijven (tot uiterlijk 8 dagen voor het evenement).
Indien het gewenst is om de uitslagen ook op de KNWU website te laten tonen, is het van belang dat deze door een jurylid worden ge-upload.

AANMELDEN VAN WEDSTRIJDEN OP KNWU WEDSTRIJDKALENDER
De organisatoren van wedstrijden worden verzocht bij de aanmelding van wedstrijden alle gegevens in te vullen.
Als consul krijg ik teveel verzoeken van administratieve aard die thuis horen bij de organisatie. Het gaat in dit verband niet om wijzigingen maar meer om aanvullingen om bijv. een aanmelding compleet te maken.

JURY OPSTELLING (1)
Bij wedstrijden die op de KNWU kalender staan is sprake van een officiële KNWU wedstrijd en zal dienovereenkomstig ook een KNWU jury aanwezig zijn. Dit voorkomt misverstanden en zorgt ervoor dat er ook op een juiste manier, daar waar nodig, materiaalkeuring kan plaatsvinden.

JURY OPSTELLNG (2)
Bij het aantreden van Jasper Vermazen en ondergetekende als consuls van het district Limburg is afgesproken dat er gewerkt gaat worden met een roulatie systeem voor juryleden.
Organisaties kunnen een voorkeur voor jurybezetting bij de consuls kenbaar maken. Dit wil niet zeggen dat wij zonder meer de wensen zullen honoreren.

Wij hebben binnen ons district gezamenlijk de wens uitgesproken om eenieder die zijn hobby, de juryfunctie, wil beoefenen hiervoor de kans te bieden en door het hanteren van een roulatiesysteem krijgt eenieder de kans om in bredere zin van het woord ervaring op te doen. Door op deze manier te werken verminderen wij het afbreukrisico en verhogen we de kwaliteit.

ZWARTE WEDSTRIJDEN
Wedstrijden die niet op de KNWU kalender staan mogen niet gereden worden. Hiermee bedoel ik te zeggen dat het al voorgekomen is dat op een wedstrijddag een wedstrijd niet voorkwam.
Praktisch gezien is er dan sprake van een “zwarte wedstrijd”. Ook dit veroorzaakt veel handmatig werk als men wil overgaan toe klassering en publicatie van uitslag. Hier wordt niet meer aan meegewerkt.

PASFOTO’s OP LICENTIES
Willen de verenigingen de leden erop wijzen dat de pasfoto op de licentie herkenbaar moet zijn. In de praktijk blijkt vaker dat er oude foto’s op licenties staan en de herkenbaarheid van renner laat te wensen over. Dit veroorzaakt misverstanden die niet nodig zijn.

DISPENSATIE
Voor het rijden in het buitenland is dispensatie mogelijk. In de voorjaarsvergadering van het district heb ik aangegeven dat dispensatieverzoeken tijdig moeten worden ingediend.
Verzoeken dienen 5 werkdagen voor de wedstrijd te worden ingediend om er zeker van te zijn dat het dispensatie verleend wordt.
De dispensatie wordt vervolgens voor het lopende seizoen verstrekt.

Jack Theunissen,
Consul KNWU district Limburg.

Kwalificatie NK tijdrijden

De afgelopen periode zijn er vragen gesteld met betrekking tot het NK Tijdrijden.

Met het aanpassen van de reglementen inzake de Districts Kampioenschappen is er onduidelijkheid ontstaan over het NK Tijdrijden.
In de regels is opgenomen dat de eerste 5 van het DK (in de Jaarlijkse Besluiten staat eerste 3) naar het NK kunnen.

Op het Unibureau in Nieuwegein wordt momenteel hard gewerkt om deelnemerslijsten samen te stellen en uit te werken.

Ten onrechte wordt nu gedacht dat dit ook geldt voor het NK tijdrijden.
Dit gaat echter niet lukken omdat er te weinig startplaatsen zijn voor het NK Tijdrijden.

Wat betreft NK tijdrijden is besloten de lijn aan te houden zoals in voorgaande jaren.

Renners moeten zelf inschrijven en in overleg met coach en afdeling Wegsport wordt het deelnemersveld vastgesteld.
Het spreekt vanzelf dat hierbij wel de uitslagen van het DK Tijdrijden in ogenschouw worden genomen.

De medewerkers op het Unibureau zijn bezig om de hele puzzel uit te werken. Dit gaat ook lukken omdat niet iedereen aan het NK Tijdrijden wil deelnemen.

Houdt de site en de Facebookpagina in de gaten omdat alles in het werk gesteld wordt eenieder zo spoedig als mogelijk te informeren.

Word jij nieuwe Nederlands kampioen 2016?!

Beste renner,

Word jij de opvolger van Mark Schreurs? De Nederlands kampioen, Elite zonder contract, van 2015. Over ruim een maand starten de KNWU NK wielerweken in Goeree-Overflakkee. In tegenstelling tot eerdere berichtgeving vindt het kampioenschap plaats op zaterdag 25 juni en niet op 18 juni. Dit kampioenschap staat nu al bekend als ‘het NK van de wind’ en belooft een ware afvalrace te worden met de wind die vrij spel heeft in de polder. Op zaterdag 25 juni wordt het hoofdprogramma gevormd door de Elite-renners met contract en zonder contract in twee afzonderlijke wedstrijden.

Programma zaterdag 25 juni
De wedstrijd van 175 km voor Elite-renners zonder contract start om 14.30 uur en zal finishen rond 18.15 uur. Voorafgaand aan dit kampioenschap vindt de wedstrijd plaats van de Elite-renners met contract.

Programma KNWU NK wielerweken

18 juni – Wegwedstrijden –
Jongens en meisjes Nieuwelingen
Jongens en meisjes Junioren

22 juni – Tijdrit –
Jongens en meisjes Nieuwelingen
Jongens en meisjes Junioren
Beloften
Elite vrouwen
Elite heren

24 juni – Wegwedstrijden –
Elite vrouwen
Beloften

25 juni – Wegwedstrijd –
Elite mannen
Elite mannen zonder contract

Meer informatie
Meer informatie over het ‘NK van de wind’ vind je op www.nkwielrennengo.nl