BUITENLAND TOESTEMMING VOOR JUNIOREN & NIEUWELINGEN

Om deel te kunnen nemen aan wedstrijden in het buitenland dient men altijd toestemming te vragen.
Het is niet toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland als er in het district van de club een wedstrijd verreden wordt.
Het is niet toegestaan om deel te nemen aan wedstrijden in het buitenland indien de club een onvolledig team heeft voor een toegewezen éen- of meerdaagse wegwedstrijd in Nederland. De renner kan wel van start gaan in wedstrijden in het buitenland waarvoor hij door STDC, RTC of KNWU Talentcoach is opgesteld.
Daarnaast kan er door de renner toestemming aangevraagd worden bij de consul van het district van de club om elders te starten dan in het criterium in het district van de club. Deze aanvraag wordt minimaal 1 week van tevoren ingediend bij de consul.
De consul zal in samenspraak met de STDC de aanvraag beoordelen en toe- of afwijzen.
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen,
Consul KNWU Limburg.