Alles over KNWU licenties

De afgelopen weken zijn er veel vragen binnen gekomen over de startlicentie, de bijkomende kosten en de timing van de introductie in combinatie met de coronacrisis. We leggen graag uit waarom de keuze gemaakt is voor deze nieuwe licentie en lichten graag de praktische kant toe. Deze informatie kan je uiteraard ook met de clubleden delen.
Aanleiding introductie startlicentie

Werkgroep tarieven en afdrachten
In het najaarscongres van 2018 is besloten een werkgroep aan te stellen welke onder andere het huidige lidmaatschaps- en licentiemodel onder de loep neemt. De opdracht luidde: “ontwerp een modern aansluit-, tarieven- en afdrachtenmodel voor de KNWU passend bij de huidige tijd van organiseren. Waarin de potentie, die nu nog niet wordt benut, ook een plek gaat vinden en die in eerste instantie budgetneutraal geïmplementeerd kan worden.”

Omdat dit een veelomvattende opdracht is welke te veel impact heeft om in één keer door te voeren, wordt hier gefaseerd aan gewerkt. Een aantal zaken zijn al reeds doorgevoerd zoals de herziening van aansluitgeld voor organiserende stichtingen. In dit document kun je daar meer over lezen. 
Lidmaatschaps- en licentiemodel
Een van de onderdelen van de opdracht is het uitwerken van een nieuw lidmaatschaps- en licentiemodel. De uitgangspunten hiervoor zijn:Andere aansluitvormen mogelijk maken welke inspelen op de huidige maatschappelijke behoefte;De afdracht voor niet-fietsende leden in verhouding tot fietsende leden beter laten aansluiten;Jaarlijks teruglopende licentieaantallen en overall steeds verder stijgende kosten waarmee alle tarieven ieder jaar maar bleven stijgen;Duidelijkere omkadering van wat je met een lidmaatschap kan en wat je met een licentie kunt;Eenduidiger maken van de verzekerings- en sporttechnische voorwaarden waaronder sporters meedoen aan wedstrijden;Mogelijk maken om in verschillende disciplines op verschillende niveaus, en voor verschillende clubs uit te kunnen komen;Mogelijk maken om te differentiëren in sportregio. Van sporters die alleen op lokaal niveau sporten tot sporters die op wereldniveau sporten.De startlicentie is de eerste van een aantal stappen naar de oplossing voor bovenstaande uitdagingen. Daarnaast zijn de kosten voor een KNWU-lidmaatschap via de club gehalveerd per 2021. Hiermee is de verhouding tussen wat een niet-fietsend lid betaalt en wat je daarvoor krijgt passend gemaakt.
De KNWU heeft ook besloten om de prijzen voor 2021 niet te indexeren zoals dat jaarlijks gebruikelijk is. Dit lijkt op een individuele licentie of lidmaatschap niet veel, maar is bij elkaar opgeteld een significante post. 
Verzekeringsdekking
In 2021 zijn de dekkingsvoorwaarden van de verzekering die collectief door de KNWU voor alle sporters wordt afgesloten gewijzigd. De risico’s die er zijn voor wedstrijddeelname en de aanvaarding van de deelnemers hiervan is hier de aanleiding voor. Naast de standaarddekking die iedereen heeft bij zijn eigen verzekeringsmaatschappij is het niet vanzelfsprekend dat deze maatschappijen ook uitkeren wanneer iemand bewust een risico aangaat door deel te nemen aan een wedstrijd. Er wordt vanaf 2021 een onderscheid gemaakt in het rijden van georganiseerde trainingen en het deelnemen aan wedstrijden.

Om helderheid te scheppen in de verschillende deelnamevormen en iedereen op gelijke wijze te kunnen verzekeren is er gekozen om dit voor iedereen gelijk te trekken. Trainen doe je met een lidmaatschap, wil je daarnaast nog wedstrijden rijden dan heb je een licentie nodig met een passende verzekeringsvorm én bij de activiteit behorende afspraken op het gebied van Fair-Play, anti-doping, gezond en verantwoord sporten en Instituut Sport Recht (ISR).
Conclusie
Ondanks dat de herstructurering van leden- en licentietarieven al langer op de agenda staat bij congres, districten en afdelingen, Is het duidelijk dat de communicatie naar clubs en leden tekort is geschoten. Met de lessen die in 2020 geleerd zijn gaan we dit in 2021 zeker meer aandacht geven. 
Dit neemt niet weg dat we altijd hebben gekeken naar de toekomst van de KNWU op de (middel)lange termijn. Het invoeren van de startlicentie en de filosofie daarachter zijn onzes inziens van vitaal belang voor het voortbestaan van de wielersport door deelname eenvoudiger, laagdrempeliger, multidisciplinair en vooral duidelijker te maken voor zowel bestaande leden als nieuwsgierige nieuwe leden en klanten. Daarmee wilden wij niet nog een jaar wachten.
Wat betekent de startlicentie in de praktijk?
KNWU-Lidmaatschap
Het lidmaatschap verzekert clubleden die werkzaam zijn tijdens door de UCI/KNWU/club georganiseerde activiteiten;Het KNWU-lidmaatschap verzekert leden aanvullend bij deelname aan, door de UCI/KNWU/club georganiseerde trainingen;Met het KNWU-lidmaatschap (via club of direct) is het per 2021 niet meer mogelijk om deel te nemen aan (club)wedstrijden en/of activiteiten waar een uitslag van wordt opgemaakt;Het KNWU-lidmaatschap is, vanwege aansluiting ISR en Goed Sportbestuur vanuit NOC*NSF, verplicht voor alle leden van clubs die direct of indirect te maken hebben met KNWU licentiehouders.
StartlicentieVoor wedstrijddeelname en/of andere activiteiten waarbij een uitslag wordt opgemaakt is per 2021 minimaal een startlicentie of andere wedstrijdlicentie verplicht. Hiermee is een lid ook tijdens deze activiteiten aanvullend verzekerd;Met de startlicentie kun je meedoen aan laagdrempelige wedstrijden (o.a. FUNKlasse, strandraces, clubwedstrijden, BMX afdelingswedstrijden en para-cycling evenementen);Voor deelname aan de andere wedstrijden zijn, net als voorgaande jaren, de andere wedstrijdlicenties verplicht.
Dag-lidmaatschap en dag-startlicentie
We begrijpen dat het voor sommige mensen een te grote stap is om direct een jaarlidmaatschap en een -licentie te kopen. Zeker als zij maar één keer willen meedoen aan een wedstrijd. Hierom hebben wij naast de jaar-versies van het KNWU-lidmaatschap en de startlicentie ook een dag-variant. Wil je (als niet-lid) meedoen aan een training bij een club, dan is een dag-lidmaatschap (á € 1,-) voldoende. Wil je meedoen aan een laagdrempelige wedstrijd of bijvoorbeeld een strandrace dan is er de dag-startlicentie. Met deze varianten ben je, voor de duur van het evenement (1 of meerdere dagen indien van toepassing), net als alle andere leden en licentiehouders, onder dezelfde voorwaarden verzekerd.

Aanvragen 
Het aanvragen van een dag-lidmaatschap en/of dag-startlicentie kan met ingang van het nieuwe wegseizoen 2021 (1 maart). Het aanvragen kan tot vlak voor de start van de activiteit nog gedaan worden via MijnKNWU.
Wat krijg ik voor mijn lidmaatschap of licentie?
Er zijn diverse vaste lasten, zoals de eerder genoemde verzekeringspremies maar ook kosten voor wedstrijd- en competitieondersteuning, districten/afdelingen en commissies, kaderopleidingen, sportstimulering, talentontwikkeling, bureauorganisatie en automatisering, welke betaald worden uit de inkomsten van leden- en licentiegelden. Met de afname van een lidmaatschap of licentie draag je als (fietsend) lid bij aan het collectief om al deze zaken mogelijk te maken en te verbeteren.
Wij hopen je hiermee meer inzicht te hebben gegeven in de totstandkoming van de startlicentie.
Aanvullende informatie:
Op deze pagina is de bovenstaande informatie in beknopte versie nogmaals na te lezen.
Op deze pagina staat uitgelegd wat je met welke lidmaatschaps-/licentievorm kunt.