Algemene maatregel van bestuur.

In het ingelaste Congres van 29 juni jl. is vanwege een hiaat in het huidige reglement cq. de Jaarlijkse Besluiten de volgende overgangsregeling afgesproken die vanaf heden tot 1 januari 2018 van kracht zal zijn.

Voor deelname aan een buitenlandse wedstrijd dient toestemming te worden gevraagd aan de Consul van het district. Deelname aan buitenlandse wedstrijden in ploegverband voor Junioren en Nieuwelingen kan door de Consul worden geweigerd wanneer dit samenvalt/overlapt met een één en/of meerdaagse wegwedstrijd op de nationale kalender of een wedstrijd in het eigen district.

Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg