Algemene aandachtspunten 2019.

NK’S EN OFFICIEUZE NK’S

De uitreiking en het dragen van een officiële NK-trui is alleen voor de door KNWU erkende wedstrijden. Bij officieuze NK’s mag alleen een uitreiking van een duidelijk afwijkende trui (bijv. NK Brandweer).

BASISPAS

Met ingang van 2019 wordt de basispas alleen nog digitaal verstrekt. Deze staat in MijnKNWU.

STARTPROCEDURE

In alle wedstrijden waarbij de start wordt bepaald door loting, vindt dit plaats via het zgn. ‘visgraat-model’. Bij-schrijvers doen niet mee aan de loting en starten achteraan.

TWEE WEDSTRIJDEN OP ÉÉN DAG

Het is niet toegestaan deel te nemen aan twee wedstrijden op één dag. Dit geldt voor alle categorieën, met uitzondering van de profs.

DUBBELCONTRACT

Het starten in een andere dan de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd (na al dan niet hiervoor te hebben afgeschreven) wordt beschouwd als dubbelcontract. Dit is voor alle categorieën verboden. Er loopt een onderzoek om dit via automatisering vast te stellen c.q. onmogelijk te maken.

VERZET IN COMBINATIEWEDSTRIJDEN

In combinatiewedstrijden waaraan verschillende leeftijdscategorieën deelnemen, is het toegestaan om te rijden met het verzet van de hoogste categorie. Dit geldt voor nationale wedstrijden. Wanneer in een individuele combinatiewedstrijd een aparte uitslag van toepassing is, vervalt de regel, en moet met het verzet van de eigen categorie worden gereden.

ROKEN EN ALCOHOL

Het is niet toegestaan om in de nabijheid van sporters te roken of alcohol te gebruiken en dus ook geen alcohol op de kar.

PASFOTO OP LICENTIE

Het is belangrijk dat op de licentie een recente pasfoto wordt geplaatst.

DOPINGCONTROLE

Iedere licentiehouder is persoonlijk verantwoordelijk voor het feit dat hij/zij kan worden aangewezen voor een dopingcontrole. De opgehangen lijst kan worden omgeroepen door de microfonist en de assistent

1 VAN 4

page2image1222181088

wedstrijdleider. Een renner hoeft zich niet met een licentie te identificeren; ieder ander middel (bijv. een rijbewijs) is ook goed. Het missen van een dergelijke controle kan zeer ingrijpende gevolge hebben. Voor enkele punten van aandacht hierbij: zie JB 2019, blz. 23.

CHIP/TRANSPONDER

Nieuwe chips dienen geregistreerd te worden bij zowel MyLaps als bij de KNWU. Wanneer vóóraf bij een wedstrijd wordt geconstateerd dat er geen chip aanwezig is, dient er een startverbod te worden opgelegd, m.u.v. de jeugd. Een jeugdrenner zal wel mogen starten, maar zal als laatste worden geklasseerd. Het is niet mogelijk om de transponders een geldigheid per jaar te geven door MyLaps.

Indien mogelijk: De werking van de transponder vooraf vaststellen door de jury. Dit is geen excuus voor de renner als het niet gebeurt.

MATERIAAL JEUGD EN NIEUWELINGEN

Bij tijdritten zijn tijdrithelmen in deze categorieën toegestaan. Tijdritfietsen zijn niet toegestaan, alleen een traditionele fiets, zonder opzetsturen en/of dichte wielen. Over de wielen: momenteel zijn wielen toegestaan met minimaal 12 spaken en een onbeperkte velghoogte. Vanaf 1 januari 2020 mag alleen nog worden gereden met wielen met minimaal 20 spaken en een velghoogte van 50 mm (inclusief het remvlak).

VOORINSCHRIJVING

Met ingang van 2019 sluit de voorinschrijving 5 dagen (120 uur) vóór de wedstrijd. Dit was 8 dagen. Inschrijvingen na deze datum worden beschouwd als bijschrijving. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd moet het rugnummer zijn afgehaald.

MEERDERE NK-TRUIEN IN ÉÉN WEDSTRIJD

Wanneer in een wedstrijd meerdere categorieën starten, dan is het mogelijk dat er meerdere renners een NK-trui dragen in dezelfde wedstrijd.

PLAATSING CAMERA

Het plaatsen van een camera op de fiets kan plaatsvinden zonder voorafgaande toestemming, met uitzondering van jeugd en nieuwelingen.

LICENTIEKOSTEN EN INSCHRIJFGELDEN

Iedere licentiehouder wordt geconfronteerd met twee geldstromen bij deelname aan een wedstrijd:
1. Licentiekosten. Na de aanvraagprocedure was de betaling via automatische incasso. Per 1 januari 2019 vindt betaling uitsluitend via iDeal plaats.
2. Inschrijfgelden. Een overzicht van door de KNWU geadviseerde inschrijfgelden staat vermeld in de JB 2019, blz. 27.

COMBINATIEWEDSTRIJDEN

Met ingang van 2019 zal het aantal mogelijkheden voor combinatiewedstrijden voor mannen-categorieën worden beperkt:

 • Elite incl. prof B –beloften –amateurs alleen nog in 2019
 • Elite ZC – beloften ZC en amateurs
 • Amateurs en junioren indien er geen andere wedstrijd voor Junioren op de kalender staat
 • Sportklassen en basisledenVoor vrouwen:

• UCI vrouwen met club-vrouwen

2 VAN 4

page3image1262556400

 • Club-vrouwen met amateurs vrouwen en junior-vrouwen als er geen aparte koers is
 • Amateur vrouwen junior-vrouwen en nieuwelingen-meisjes
 • Junior-vrouwen en nieuwelingen-meisjesSCHADE

  Wanneer er tijdens een wedstrijd door een incident materiële schade ontstaat, is het belangrijk voor de betrokkene om dit z.s.m. via de site van de KNWU te melden aan de verzekeringsmaatschappij. Juryleden dienen dit te vermelden in het juryrapport, maar je hoeft zelf niet naar een oplossing te zoeken.

  DEELNAME DK

  Voor deelname aan het DK blijft de woonplaats bepalend. Uitzondering hierop vormt de jeugd: bepalend is hier de vestigingsplaats van de club.

  VERZORGING

  In wegwedstrijden is verzorging overal toegestaan en er is in principe geen vaste verzorgingsplaats meer nodig. Er wordt wel geadviseerd om een verzorgingsplaats in te richten. Bij deze verzorgingsplaats moet ook een zgn. ‘waste zone’ worden gerealiseerd, voor het afgeven en/of weggooien van afval. Het weggooien van afvalbuiten deze zones wordt bestraft met een boete van 50 Euro aan de renner of aan de ploeg indien de renner niet in persoon herkenbaar is. Straf altijd via de radio bekend maken en in het communiqué opnemen.

  Het verzorgen vanuit de auto wordt ook uitgebreid en is nu toegestaan na 30 km wedstrijd (i.p.v. na 50 km).

  REGIOTEAMS

  De constructie van de regioteams, in het leven geroepen om wedstrijden te rijden en toch lid te blijven van de eigen club, is nu ook mogelijk voor de categorie junioren, zowel mannen als vrouwen.

  POLITIEBEGELEIDING

  De overheid heeft aangegeven dat er minder politiebegeleiding plaats zal kunnen vinden bij wegwedstrijden. Dit betekent voor de categorieën nieuwelingen en junioren dat er meer op omlopen zal worden gereden. Ook twee koersen tegelijkertijd begeleiden zal niet meer mogelijk zijn, behoudens enkele uitzonderingen.

  JUNIOR-VROUWEN

  Met ingang van 2019 zijn junior-vrouwen niet meer toegestaan in internationale wedstrijden met UCI Elite- vrouwen en/of UCI U23-vrouwen in Nederland. Uitzondering hierop is deelname van een nationale selectie.

  SOKKEN EN OVERSCHOENEN

  Sokken en overschoenen mogen niet hoger komen dan het midden van het onderbeen (officieel halverwege de afstand van het midden van de enkel en het midden van de knie).

  SCHIJFREMMEN

  Zijn toegestaan voor alle categorieën, maar niet verplicht voor de neutrale wagen.

  VOLGERS LICENTIE IN UCI KOERSEN

  Is verplicht en er komt een licentie voor de prijs van het basislidmaatschap (24 euro). Voor andere koersen blijft de collectieve verzekering in stand.

3 VAN 4

page4image1263580240

STRAFFEN

Straffen in etappewedstrijden zijn tijdstraffen. Deze moet je altijd in het communiqué opnemen om protest voor aanvang van de volgende etappe mogelijk te maken.

MAXIMUM AANTAL DEELNEMERS

Het maximum aantal deelnemers is 150, met uitzondering voor UCI koersen en de Topcompetitie: 176.