TRANSITIE KNWU

Tijdens de najaarsvergadering op 10 november 2022 van het KNWU district Limburg werd veel nadruk gelegd op het onderwerp Transitie KNWU. Voorzitter Al Vermeeren is nauw betrokken bij de plannen rond die transitie. Hij ging in op de doelstellingen van de operatie en op de actuele stand van zaken. Hij wond er ook geen doekje om, dat de toelichting nog altijd redelijk abstract en weinig concreet is. Dit terwijl de komende maanden cruciaal zijn, omdat dan de besluitvorming daadwerkelijk gaat plaatsvinden. De uitvoering al dan in 2023 ter hand worden genomen. Dan moet de gekozen structuur vorm krijgen, moeten de reglementen zijn aangepast en moet de personele bezetting klaar zijn.

Doelstelling van de operatie is om de KNWU professioneel en adequaat te laten opereren in de maatschappelijke context van vandaag. Die vergt een nieuwe organisatiestructuur en een andere personele insteek. Dat alles zonder afbreuk te doen aan de geweldige inzet van de vele vrijwilligers die in het hele land met de wielersport bezig zijn: organisatoren, ouders, renners, juryleden, publiek…..

Direct zicht- en voelbaar in de operatie zal zijn de opheffing van de 8 huidige districten. Ze gaan op in 4 regio’s: Noord, Oost-Midden, West en Zuid. Limburg gaat dan samen met Zeeland en Brabant op in Zuid. In die regio’s zijn er geen aparte besturen meer. Er blijven een drietal uitvoeringstaken bestaan: die van de huidige consul; die van de huidige STDC en die van een verenigingscoach. De aansturing van deze zaken zal direct vanuit het unibureau van de KNWU plaats vinden. In de loop van 2023 zal blijken hoe die structuur in de regio’s vorm krijgt en hoe ze gaat werken.

Voorzitter Al Vermeeren gebruikte de volgende sheets om zijn uitleg kracht bij te zetten. Verder informatie over de transitie KNWU is te vinden via https://www.knwu.nl/magazine/dossier-structuur-en-strategie-2023

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-9.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-10.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-11.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-12.pngDeze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-13.png
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-14.png