PLAATSING CAMERA

Per 1 januari 2016 is het plaatsen van een camera op de fiets door de UCI toegestaan zonder voorafgaande toestemming met uitzondering van jeugd en nieuwelingen (m/v). Eén en ander volgens de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in het nieuwe (per 1 januari 2016 ingaande) UCI artikel 1.3.024.
Voor alle duidelijkheid kunnen dergelijke beelden nationaal gezien niet gebruikt worden bij een protest of om een uitslag te beïnvloeden respectievelijk te wijzigen.
In artikel N 12.11.001 (Titel 12N) staat dat overtredingen van de reglementen van de KNWU kunnen worden vastgesteld door middel van alle mogelijke bewijsmiddelen. Camerabeelden dienen dan ook zonder pardon en onverwijld te worden afgestaan wanneer hier door de voorzitter/wedstrijdleider respectievelijk disciplinaire commissie om wordt gevraagd.
Ook is men nationaal gezien verplicht om camerabeelden af te staan ten behoeve van opleiding en promotionele doeleinden wanneer de KNWU hiertoe een verzoek doet.
Uit oogpunt van veiligheid, maar voornamelijk ook uit oogpunt van sociale veiligheid is het niet toegestaan voor de categorieën Jeugd en Nieuwelingen om beelden vanuit de koers te maken met een camera of andere toevoeging. Dit is een toepassing op het langer bestaande verbod om camerabeelden te produceren dat conform UCI reglement alleen is toegestaan in de categorieën vanaf Junioren.  
Vriendelijke groet,
Jack Theunissen
Consul KNWU Limburg.