PLAATSING CAMERA

Per 1 januari 2016 is het plaatsen van een camera op de fiets door de UCI toegestaan zonder voorafgaande toestemming met uitzondering van jeugd en nieuwelingen (m/v). Eén en ander volgens de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in het nieuwe (per 1 januari 2016 ingaande) UCI artikel 1.3.024. Voor alle duidelijkheid kunnen dergelijke beelden nationaal […]

Read more

MATERIAAL JEUGD EN NIEUWELINGEN (M/V) TIJDRITHELMEN 

Met ingang van 1 januari 2016 werden in tijdritten alle soorten goedgekeurde helmen toegestaan, dus ook een z.g.n. tijdrithelm voor alle jeugdcategorieën en nieuwelingen (M/V). Dit zal ook in 2019 worden gecontinueerd. Zie voor de goedkeuringsnorm artikel N 1.3.031.01. TIJDRITFIETSEN Een specifieke tijdritfiets is niet toegestaan. Ingevolge artikel 20.2.010 mag uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets […]

Read more

NIEUWELING-JONGENS / NIEUWELING-MEISJES EN HET REGLEMENT

Om alle onduidelijkheid weg te nemen wordt nogmaals vermeld dat de Nieuwelingen en Nieuwelingmeisjes conform de UCI richtlijnen tot de categorie jeugd behoren. In de praktijk gaat dit echter niet altijd op. Dit impliceert vooralsnog dat naast de leidraad in Titel I (KNWU Reglement van de wielersport) gedeeltelijk ook Titel XX (jeugdreglement) van toepassing is […]

Read more

CHIP/TRANSPONDER 2019

Zoals bekend is het verplichte gebruik van de persoonlijke chip/transponder sinds 1 januari 2011 verplicht bij alle categorie I & II wedstrijden. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden op www.knwu.nl en in de reglementen t.w. Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name in de artikelen N.1.2.102.02 t/m N.1.2.102.08). Enkele bijzonderheden hieromtrent worden hierna […]

Read more

DECATHLON DIKKE BANDEN RACES

De Decathlon Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Deelname is mogelijk op je eigen fiets – geen racefiets – en er wordt gereden in verschillende leeftijdsgroepen. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen elkaar […]

Read more

GASTRENNERS 

Er wordt op gewezen dat gastrenners bij een en/of meerdaagse wegwedstrijden niet zijn toegestaan. De internationale formule van Mixed Teams kan in voorkomende gevallen worden toegepast. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden in de artikelen 2.1.004 (Mixed Teams). Vriendelijke groet, Jack Theunissen, Consul KNWU Limburg.

Read more

DUBBELCONTRACT

Het starten in een andere dan de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd (na al dan niet voor de laatste te hebben “afgeschreven”) wordt beschouwd als “dubbel contract” en wordt bestraft met een schorsing van maximaal 1 maand. Tenzij de organisator van de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te maken over de afschrijving. […]

Read more

VERPLICHTE AFMELDEN BIJ INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN

Bij niet nakoming, of ingeval van een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per overtreding conform artikel N 1.2.054.10. Afschrijven dient rechtsreeks en elektronisch bij de organisator te geschieden t/m uiterlijk de wedstrijddag. De organisator de enige is die inzicht heeft in de onrechtmatige afmeldingen respectievelijk niet afmelden en kan via MijnKNWU een […]

Read more