CHIP/TRANSPONDER 2019

Zoals bekend is het verplichte gebruik van de persoonlijke chip/transponder sinds 1 januari 2011 verplicht bij alle categorie I & II wedstrijden. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden op www.knwu.nl en in de reglementen t.w. Titel I (Algemene organisatie van de wielersport) en met name in de artikelen N.1.2.102.02 t/m N.1.2.102.08). Enkele bijzonderheden hieromtrent worden hierna […]

Read more

DECATHLON DIKKE BANDEN RACES

De Decathlon Dikke Banden Race is een fietswedstrijd voor jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar oud, die geen wielerlicentie of basislidmaatschap bij de KNWU hebben. Deelname is mogelijk op je eigen fiets – geen racefiets – en er wordt gereden in verschillende leeftijdsgroepen. Bij voldoende deelnemers rijden de jongens tegen elkaar […]

Read more

GASTRENNERS 

Er wordt op gewezen dat gastrenners bij een en/of meerdaagse wegwedstrijden niet zijn toegestaan. De internationale formule van Mixed Teams kan in voorkomende gevallen worden toegepast. De bijzonderheden hieromtrent zijn terug te vinden in de artikelen 2.1.004 (Mixed Teams). Vriendelijke groet, Jack Theunissen, Consul KNWU Limburg.

Read more

DUBBELCONTRACT

Het starten in een andere dan de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd (na al dan niet voor de laatste te hebben “afgeschreven”) wordt beschouwd als “dubbel contract” en wordt bestraft met een schorsing van maximaal 1 maand. Tenzij de organisator van de oorspronkelijk ingeschreven wedstrijd schriftelijk te kennen heeft gegeven geen bezwaar te maken over de afschrijving. […]

Read more

VERPLICHTE AFMELDEN BIJ INDIVIDUELE WEDSTRIJDEN

Bij niet nakoming, of ingeval van een ongeldige reden, volgt een boete van € 30,00 per overtreding conform artikel N 1.2.054.10. Afschrijven dient rechtsreeks en elektronisch bij de organisator te geschieden t/m uiterlijk de wedstrijddag. De organisator de enige is die inzicht heeft in de onrechtmatige afmeldingen respectievelijk niet afmelden en kan via MijnKNWU een […]

Read more

DEELNAME TWEE WEDSTRIJDEN OP 1 DAG VOOR DE JEUGDCATEGORIEËN (INCLUSIEF NIEUWELINGEN)

Deelnemen aan twee wedstrijden op 1 dag niet is toegestaan. Ook in 2019 zal hier, met name bij de Jeugdcategorieën (inclusief Nieuwelingen), actief op gecontroleerd worden. In Titel 12N onder punt 64 van het straffenbarema wordt de strafmaat weergegeven en zal bij de jeugdcategorieën bij de eerste overtreding 2 weken schorsing worden opgelegd en bij […]

Read more

STARTPROCEDURE INSCHRIJVERS EN BIJSCHRIJVERS

In alle wedstrijden waar de startopstelling d.m.v. loting plaatsvindt stellen de deelnemers zich op in een “visgraat”. De renners staan aan beide kanten van de weg met de rug naar de zijkant. Op deze wijze kunnen de opgeroepen renners ongestoord naar voren komen. Ook in 2019 zullen in alle nationale wedstrijden bij alle categorieën in […]

Read more

FYSIEKE BASISPAS VERVALT 

Vanaf 2019 zijn de passen voor het KNWU-basislidmaatschap alleen nog maar digitaal Er worden geen fysieke basispassen meer uitgegeven. Ook niet voor BMX. Voor alle leden geldt dat de basispas vanaf 2019 niet meer op de deurmat valt. Ook niet op aanvraag. Waar het voorheen nog noodzakelijk was om je fysieke basispas mee te nemen […]

Read more