ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2019 KNWU LIMBURG

Het bestuur van het KNWU district Limburg nodigt hierbij, de bij de KNWU aangesloten verenigingen en organisaties alsmede individuele KNWU-leden, uit voor de algemene najaarsvergadering 2019. Deze vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019 in het Zalencentrum De Oase, Bachstraat 51, Sittard. Aanvang : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Agenda, klik hier Notulen voorjaarsvergadering […]

Read more

NWB Licentie

NWB licenties zijn toegestaan in de Nederlandse veldritten. Er moet dan wel amateur of masters op de licentie staan.In het jaar dat je 40 wordt ben je master. Vriendelijke groet, Jack TheunissenConsul KNWU Limburg

Read more

DUBBEL CONTRACT

Aan de wielrenners, ouders en verzorgenden in het district Limburg.  Ik heb al meerdere keren aandacht gevraagd voor het fenomeen DUBBEL CONTRACT.  Helaas blijkt het nog steeds niet even helder te zijn wat hier onder verstaan wordt.  In het kort zijn er vele varianten:1. je schrijft bij A en B gelijktijdig in. Het weer is […]

Read more

NK JEUGD 2020

Het NK jeugd krijgt een nieuwe datum, het zal voortaan 1 week voor de eerste regio die met zomervakantie gaat worden georganiseerd. Voor 2020 is dit op zaterdag 27 juni Nijverdal(Hellendoorn).   Vriendelijke groet, Jack Theunissen, Consul KNWU Limburg.

Read more

Algemene aandachtspunten 2019.

NK’S EN OFFICIEUZE NK’S De uitreiking en het dragen van een officiële NK-trui is alleen voor de door KNWU erkende wedstrijden. Bij officieuze NK’s mag alleen een uitreiking van een duidelijk afwijkende trui (bijv. NK Brandweer). BASISPAS Met ingang van 2019 wordt de basispas alleen nog digitaal verstrekt. Deze staat in MijnKNWU. STARTPROCEDURE In alle […]

Read more

Erkend defect

Het erkende defect en de ronde vergoeding staan op een 3-tal plaatsen in het reglement: 2.7.022 In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden (artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van […]

Read more

Bestuursadviseur Jeugdzaken KNWU Limburg.

Het bestuur van het KNWU district Limburg vraag graag uw aandacht voor het onderstaande.     In het beleidsplan van KNWU District Limburg neemt de doelgroep Jeugd een belangrijke plaats in. Op dit moment zijn er binnen en buiten het district diverse periodieke overlegsituaties waar jeugdzaken zowel beleidsmatig, planmatig als operationeel prominent aan de orde […]

Read more

SLUITINGSTIJD BIJSCHRIJVEN EN AFHALEN RUGNUMMERS 

Met ingang van het seizoen 2019 zal de sluitingstijd betreffende het bijschrijven respectievelijk afhalen van de rugnummers, etc. teruggebracht worden van 8 dagen naar 5 dagen resp. 120 uur. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd dienen alle administratieve verplichtingen zoals het eventueel bijschrijven en het afhalen van eventuele verplichte identificatie middelen (rugnummers, kaderplaatjes, […]

Read more