DUBBEL CONTRACT

Aan de wielrenners, ouders en verzorgenden in het district Limburg.  Ik heb al meerdere keren aandacht gevraagd voor het fenomeen DUBBEL CONTRACT.  Helaas blijkt het nog steeds niet even helder te zijn wat hier onder verstaan wordt.  In het kort zijn er vele varianten:1. je schrijft bij A en B gelijktijdig in. Het weer is […]

Read more

NK JEUGD 2020

Het NK jeugd krijgt een nieuwe datum, het zal voortaan 1 week voor de eerste regio die met zomervakantie gaat worden georganiseerd. Voor 2020 is dit op zaterdag 27 juni Nijverdal(Hellendoorn).   Vriendelijke groet, Jack Theunissen, Consul KNWU Limburg.

Read more

Algemene aandachtspunten 2019.

NK’S EN OFFICIEUZE NK’S De uitreiking en het dragen van een officiële NK-trui is alleen voor de door KNWU erkende wedstrijden. Bij officieuze NK’s mag alleen een uitreiking van een duidelijk afwijkende trui (bijv. NK Brandweer). BASISPAS Met ingang van 2019 wordt de basispas alleen nog digitaal verstrekt. Deze staat in MijnKNWU. STARTPROCEDURE In alle […]

Read more

Erkend defect

Het erkende defect en de ronde vergoeding staan op een 3-tal plaatsen in het reglement: 2.7.022 In geval van een erkend incident in de zin van de bepalingen inzake baanwedstrijden (artikel 3.2.021), heeft de renner recht op een vergoeding van één of twee ronden, te bepalen door de commissarissen, al naar gelang de lengte van […]

Read more

Bestuursadviseur Jeugdzaken KNWU Limburg.

Het bestuur van het KNWU district Limburg vraag graag uw aandacht voor het onderstaande.     In het beleidsplan van KNWU District Limburg neemt de doelgroep Jeugd een belangrijke plaats in. Op dit moment zijn er binnen en buiten het district diverse periodieke overlegsituaties waar jeugdzaken zowel beleidsmatig, planmatig als operationeel prominent aan de orde […]

Read more

SLUITINGSTIJD BIJSCHRIJVEN EN AFHALEN RUGNUMMERS 

Met ingang van het seizoen 2019 zal de sluitingstijd betreffende het bijschrijven respectievelijk afhalen van de rugnummers, etc. teruggebracht worden van 8 dagen naar 5 dagen resp. 120 uur. Uiterlijk 30 minuten voor aanvang van een wedstrijd dienen alle administratieve verplichtingen zoals het eventueel bijschrijven en het afhalen van eventuele verplichte identificatie middelen (rugnummers, kaderplaatjes, […]

Read more

WIELEN (TIJDRIJDEN EN WEGWIELRENNEN) 

Vanaf 1 januari 2020 mag alleen nog maar gereden worden met wielen met minimaal 20 spaken en een maximale velghoogte van 50mm (incl. remvlak). Tot deze datum kan nog gereden worden met wielen die minimaal 12 spaken en een onbeperkte velghoogte hebben. LET OP! In het buitenland kan het reglementaire minimum van 20 spaken al […]

Read more

PLAATSING CAMERA

Per 1 januari 2016 is het plaatsen van een camera op de fiets door de UCI toegestaan zonder voorafgaande toestemming met uitzondering van jeugd en nieuwelingen (m/v). Eén en ander volgens de voorwaarden en bepalingen zoals genoemd in het nieuwe (per 1 januari 2016 ingaande) UCI artikel 1.3.024. Voor alle duidelijkheid kunnen dergelijke beelden nationaal […]

Read more

MATERIAAL JEUGD EN NIEUWELINGEN (M/V) TIJDRITHELMEN 

Met ingang van 1 januari 2016 werden in tijdritten alle soorten goedgekeurde helmen toegestaan, dus ook een z.g.n. tijdrithelm voor alle jeugdcategorieën en nieuwelingen (M/V). Dit zal ook in 2019 worden gecontinueerd. Zie voor de goedkeuringsnorm artikel N 1.3.031.01. TIJDRITFIETSEN Een specifieke tijdritfiets is niet toegestaan. Ingevolge artikel 20.2.010 mag uitsluitend op een traditionele/conventionele fiets […]

Read more