Rijden in NWB wedstrijden voor Junioren & Nieuwelingen

  Tijdens het overleg van de Wieler breedtesport Federatie Nederland (WFN), 25 februari 2020, is in het bijzijn van Henk van Beusekom (Team Wedstrijdsport KNWU) besloten dat het voor KNWU-junioren toegestaan is om deel te nemen aan wedstrijden voor amateurs die georganiseerd worden door bij de WFN aangesloten wielerbonden. Voor de KNWU categorie nieuwelingen geldt […]

Read more

KNWU 2.0

Het nieuwe systeem van de KNWU levert op dit moment een aantal problemen op. Niet alle vragen zijn direct te beantwoorden en er wordt hard gewerkt om alle aangetroffen onvolkomenheden op te lossen. Als u een evenement heeft aangemaakt en er ontbreken nog gegevens, of wilt u gegevens aanpassen dan dient u voordat er gemuteerd […]

Read more

Combinatieteam versus Gastrenner

De in 2018 gemaakte afspraken rondom het rijden als COMBINATIETEAM blijven ook in 2020 van kracht.   Dit betekent: Gastrenners bestaan niet. Het is niet toegestaan om een ploeg die niet compleet te krijgen is als gevolg van ziekte of andersoortige afmelding aan te vullen met één renner van een andere ploeg/vereniging. Hier is dan sprake […]

Read more

Uitnodiging districtsbijeenkomst KNWU Limburg op maandag 20.01.2020

Aan organisatoren en belanghebbenden van Limburgse wielerwedstrijden, Het bestuur van KNWU-district Limburg heeft op maandag 20 januari 2020 een speciale districtsvergadering gepland waarvoor alle organisatoren en belanghebbenden van Limburgse wielerwedstrijden worden uitgenodigd. Aanleiding en onderwerp zijn de knelpunten en aandachtspunten die tijdens de samenstelling van de Limburgse Wielerkalender 2020 naar voren zijn gekomen. Doelstelling van de bijeenkomst […]

Read more

VERZEKEREN NOODZAAK!!

BELANGRIJK VOOR ORGANISATOREN VAN WIELERWEDSTRIJDEN! Tijdens een van de wedstrijden in 2019 binnen het District Limburg heeft zich een ongeval voorgedaan met een materiaalwagen van een vereniging.  Nadat melding is gedaan, via de KNWU, van de schade is er door de verzekeringsmaatschappij contact opgenomen met de vereniging.  Gebleken is dat tijdens deze wedstrijd GEEN ENKELE […]

Read more

ALGEMENE NAJAARSVERGADERING 2019 KNWU LIMBURG

Het bestuur van het KNWU district Limburg nodigt hierbij, de bij de KNWU aangesloten verenigingen en organisaties alsmede individuele KNWU-leden, uit voor de algemene najaarsvergadering 2019. Deze vindt plaats op donderdag 24 oktober 2019 in het Zalencentrum De Oase, Bachstraat 51, Sittard. Aanvang : 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur) Agenda, klik hier Notulen voorjaarsvergadering […]

Read more

NWB Licentie

NWB licenties zijn toegestaan in de Nederlandse veldritten. Er moet dan wel amateur of masters op de licentie staan.In het jaar dat je 40 wordt ben je master. Vriendelijke groet, Jack TheunissenConsul KNWU Limburg

Read more